ტექსტის შერწყმის ინსტრუმენტი Diffuse

Diffuse არის Python-ზე დაწერილი პატარა და მარტივი ტექსტის შერწყმის ინსტრუმენტი. Diffuse-ს საშუალებით თქვენს კოდში შესაძლებელია კოდის მარტივად შერწყმა, შეცვლა და ცვლილებების განხილვა.
diffuse

აპლიკაციის ვებგვერდი: http://diffuse.sourceforge.net/